Advokim i të drejtave të njeriut për minoritete kulturore