Advokim i të drejtave të njeriut për minoritete kulturore

ywca 2010-2011_copy_1

 

Fondacioni Vodafone Albania dhe Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare (YWCA) kanë  nisur një projekt për promovimin e të drejtave të njeriut për minoritetet Rome dhe Egjiptiane.  Projekti do të zbatohet në një shkollë në Shkodër dhe në një shkollë në Lezhë, duke marrë parasysh numrin e madh të fëmijëve Rom dhe Egjiptian në këto shkolla si dhe në këto zona. Projekti ka tre pjesë: klubet e fëmijëve, grupet e diskutimit të prindërve dhe sesione trajnimi për mësuesit. Klubet e fëmijëve do të jenë me fëmijë Romë dhe Egjiptianë por edhe me fëmijë të tjerë. Do të krijohen rreth 8 klube si: Klubi i Histori-Gjeografisë, Klubi i Ambientalistit, Klubi i Muzikes, Klubi i Letërsisë, Klubi i të Drejtave të Njeriut, Klubi i Dramës, Klubi i Kërcmit, Klubi i Kulturës Artizane, të gjithë klubet me 20 pjestarë për klub. Grupet e diskutimit të fëmijëve do të jenë prindër Egjiptian dhe Rom dhe profesionistë nga YWCA, si dhe prindër të tjerë do bashkohen në këto diskutime. Kjo pjesë e projektit gjithashtu përfshin seanca trajnimi per prindër Romë dhe Egjiptianë dhe tre seminare mbi regjistrimin e fëmijëve, mundësi për punësim dhe prezantimin e strukturave të shtetit dhe organizatave që janë përgjegjëse për zbatimin e të drejtave të tyre. Kjo iniciativë ka si qëllim të motivojë dialog ndër-kulturor dhe integrim të minoriteteve duke gëzuar të gjitha të drejtat e tyre si minoritet kulturor.