Si mund ta anulloj përdorimin e shërbimit Secure Net të Vodafone?

Të lutem prit