GigaNet


GIGANET - RRJETI NR.1 NË SHQIPËRI 
Është një ritëm që s’mund të ndalesh së ndjekuri...
ai për t'u bërë më i mirë…
I prekjes së majave të reja…
I rritjes…
… 
Duke ndarë mendimet dhe aspiratat.
Sepse çka na bashkon është më e madhe nga çka na ndan!
Dhe ti e ke të gjithë mbështetjen për ta realizuar këtë; 
së bashku mund të bëhemi më të mirë. 
Me Vodafone GigaNet, kudo dhe gjithmonë!

Best in Test
Vodafone Albania i certifikuar si rrjeti më i mirë mobile për 6 vite nga kompania ndërkombëtare Umlaut, Shkurt 2023. Gjithashtu, bazuar në Treguesit Statistikor të AKEP, për Tremujorin II 2023, Vodafone ka numrin më të lartë të përdoruesve të aksesit broadband në rrjetet 3G/4G. 
Best in Fixed: Vodafone Albania është vlerësuar me rezultatin më të lartë të përgjithshëm të besueshmërisë të rrjetit fiks referuar matjeve në shkallë vendi, bazuar në Raportin e Auditit për Rrjetin Fiks në Shqipëri për vitin 2023 nga Umlaut.
 
Please wait