GigaNet


RRJETI #1 NE SHQIPERI PER INTERNETIN FIKS

Rrjeti që nuk njeh limite

Vodafone GigaNet është rrjeti celular dhe fiks që ofron mundësi pa limit për të gjithë. GigaNet i jep hov zhvillimit të risive teknologjike të cilat mund të transformojnë jetën tonë, përmirëson ekonominë nëpërmjet shërbimeve IoT apo i jep një tjetër dimension edukimit. Me mbulimin më të gjerë 4G dhe shpejtësinë më të lartë të internetit, GigaNet mundëson komunikim vërtet pa limit dhe të pa ndërprerë në çdo cep të Shqipërisë. 

giga buss

Mbulimi më i gjerë 4G në vend – 98.3% të popullsisë

Rrjeti më i mirë celular dhe fiks i certifikuar në Shqipëri sipas Umlaut 

VoWiFi Ekskluzive 

Planet Vodafone Unlimited – Komunikim vërtet pa limit

Rrjeti më i mirë për online gaming sipas Umlaut

IFTV & IPTV 
 

green giga

Connected Coolers 


Smart Coffee 

Smart Fleet 

Smart Agriculture 
 

rrjeti kompl

Rrjeti më i madh në Evropë mundësuar nga burime 100% të rinovueshme. 

Shërbime utilitare të mundësuara nga burime 100% të rinovueshme & panele diellore .

Flotë elektrike 
 

LIDER NË RRJETIN FIKS!

 Vodafone Albania ofron shpejtesinë prej 1Gbps në mbi 85% të rrjetit të saj fiks.  “Sipas Treguesit Statistikor të Tregut të Komunikimeve Elektronike të AKEP për Tremujorin II 2022, Vodafone ka numrin më të larte të pajtimtarëve me akses broadband në rrjetin fiks.”

Për informacion më të detajuar ju lutem klikoni këtu.

Të lutem prit