GigaNet


RRJETI NR.1 NË SHQIPËRI 

Best In TEST

Vodafone Albania, i certifikuar si rrjeti më i mirë celular për 6 vite nga kompania ndërkombëtare umlaut,  Shkurt 2023. 
Për informacion më të detajuar klikoni në raportet e mëposhtme.

2023 - Albania Mobile Benchmark Certificate
Best in test mobile umlaut certificate
Raporti i plotë nga umlaut 

giga buss

Mbulimi më i gjerë 4G në vend – 98.3% të popullsisë

Rrjeti më i mirë celular dhe fiks i certifikuar në Shqipëri sipas umlaut 

VoWiFi Ekskluzive 

Planet Vodafone Unlimited – Komunikim vërtet pa limit

Rrjeti më i mirë për online gaming sipas umlaut

IFTV & IPTV 
 

green giga

Connected Coolers 


Smart Coffee 

Smart Fleet 

Smart Agriculture 
 

rrjeti kompl

Rrjeti më i madh në Evropë mundësuar nga burime 100% të rinovueshme. 

Shërbime utilitare të mundësuara nga burime 100% të rinovueshme & panele diellore .

Flotë elektrike 
 

LIDER NË RRJETIN FIKS!

Best in Fixed

Bazuar në Treguesit Statistikorë të AKEP për Tremujorin IV 2022, Vodafone ka numrin më të lartë të pajtimtarëve me akses broadband në rrjetin fiks. 
Gjithashtu, Vodafone Albania është vlerësuar me rezultatin më të lartë të përgjithshëm të besueshmërisë të rrjetit fiks referuar matjeve në shkallë vendi, bazuar ne Raportin e Auditit për Rrjetin Fiks në Shqipëri për vitin 2023 nga umlaut.
Për informacion më të detajuar klikoni në raportin e mëposhtëm.
 

2023 - Albania Fixed Broadband Report
 

Të lutem prit