5G Ready

 Çfarë është teknologjia 5G? 

Qëllimi i kësaj video është informimi i publikut mbi avantazhet e teknologjisë së ardhshme 5G.

Vodafone sjell eksperiencën e parë 5G në Shqipëri

Të lutem prit