Vodafone Albania, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë firmosën Marrëveshjen e Mirëkuptimit për transformimin e Piramidës

Të lutem prit