Përmbyllet me sukses faza e parë e kërkimit shkencor Corona-Al nga Imperial College London 

Të lutem prit