Vodafone Albania njofton ndryshim në ekipin drejtues

Të lutem prit