Shtyrje e promocionit “20 vjet me Vodafone” në planet tarifore Next+ dhe Unlimited.

Të lutem prit