Detaje të paketës 


 

Detajet e paketave Ditore /Javore:

 

*Për të shmangur përdorimin e padrejtë dhe/ose abuzues do të aplikohet politika e përdorimit të drejtë sipas kufirit 5000 minuta për shërbimin zanor dhe për SMS 1000 SMS.
 • Paketa Tourist Pack ka vlefshmëri 15 ditë dhe Tourist Giga Pack  ka vlefshmëri 21 ditë.
 • Paketa Gigamax ka vlefshmëri 21 ditë. 
 • Paketat 10 Ditore dhe 3 Ditore kanë vlefshmëri respektivisht 10 ditë dhe 3 ditë. 
 • Opsioni Vodafone Sharing nuk është i vlefshëm për këto paketa.
 • Thirrjet drejt destinacioneve që nuk janë të përfshira në paketë do të tarifohen sipas ҫmimeve standarte të Vodafone.

        Detajet e paketave 30 Ditore:

        Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiks dhe celularë.
 • SMS - të kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë celularë.
 • Ju mund të blini një paketë të re edhe nëse paketa aktuale nuk ka përfunduar. 
 • Ju mund të kontrolloni njësitë e mbetura të paketës tuaj nëpërmjet:
 1. SMS me tekst bosh në numrin 131
 2. Menusë #123#
 3. Aplikacionit My Vodafone
 • Thirrjet drejt destinacioneve që nuk janë të përfshira në paketë do të tarifohen sipas ҫmimeve standarte të Vodafone.
 • Nëse keni aktivizuar shërbimin SOS Credit Top Up, vlera që i detyroheni Vodafone do të zbritet nga rimbushja dhe më pas balanca e mbetur do të konsiderohet për aktivizimin e paketës.
 • Tarifimi bëhet si më poshtë:
 1. Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 KB.
 2. Koha fillestare e tarifimit është 60+60 sekonda për thirrjet drejt rrjetit Vodafone dhe drejt destinacioneve kombëtare.
 • Kjo ofertë është e vlefshme deri më 31 Maj 2023.
 • Çmimet e lartpërmendura përfshijnë TVSH.
 • Mund të blini deri në 3 paketa në muaj.

Aktivizimi

 • Nëpërmjet aplikacionit My Vodafone
 • Vizito dyqanin më të afërt Vodafone
 • Telefono #123#
 • Ju mund të ribleni një paketë të re por paketa aktuale me njësitë e mbetura do të anullohet.
 • Me anullimin e paketës ju nuk do të mund të përdorni njësitë e saj apo të kërkoni kthimin e shumës së shpenzuar për blerjen e saj.
 • Vlefshmëria do të jetë sipas paketës së re.
 • Me aktivizimin e paketave: Standard, Smart dhe Premium:
 1. Ju keni mundësinë e përfitimit të 250 MB BONUS për të vazhduar lundrimin në internet edhe për 1 orë pasi të ka mbaruar interneti i paketës.
 2. Mund të përdorni Vodafone Sharing dhe të ndani MB internet me miqtë tuaj.

 

 

 

Detajet e paketave Shtesë:

 

 • Duke aktivizuar një prej paketave mujore mund të aktivizosh gjithashtu një prej paketave shtesë: Red Fridays, 5GB Internet, 6GB Internet, 100 Minuta Kombëtare, 20 Minuta Ndërkombëtare dhe 40 Minuta Ndërkombëtare. Këto paketa nuk mund të përdoren në Roaming.

 

 • Paketat shtesë 5GB Internet dhe 6GB Internet kanë prioritet konsumi ndaj paketave 30 Ditore dhe gjithashtu janë  të vlefshme për 30 Ditë.

 

 • Paketa shtesë 100 Minuta Kombëtare është e vlefshme për 7 Ditë dhe tarifimi do të jetë 60+60 sekonda për thirrjet brenda rrjetit Vodafone dhe drejt destinacioneve kombëtare.
 
 • Paketa shtesë Red Fridays mund të aktivizohet çdo të premte të muajit nga ora 00:00 deri në 23:59 dhe është e vlefshme për 48 ore nga momenti I aktivizimit. Për të shmangur përdorimin e padrejtë/ose abuzues do të aplikohet politika e përdorimit të drejtë sipas kufirit 200 GB internet dhe në rast tejkalimi do të ofrohet internet pa limit me shpejtësi të reduktuar.

 

 • Me aktivizimin e paketave që përmbajnë Minuta Ndërkombëtare:
 1. SMS - të ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë destinacioneve ndërkombëtare.
 2. Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme me të gjithë operatorët në Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Kinë, Slloveni, Greqi, Itali, Francë, SHBA, Kanada, Mbretëri e Bashkuar, Gjermani, Turqi, Zvicër, Belgjikë, Hollandë, Spanjë, Maqedoni, Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Kroaci, Republikë Ceke, Danimarkë, Irlandë, Luksemburg, Hungari.
 3. Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme për 28 ditë nga dita e aktivizimit.
 4. Koha fillestare e tarifimit është 60+60 sekonda.

 

 •  

 

Të lutem prit