Tarifa Vodafone telefonia fikse

Çdo abonent i shërbimit të telefonisë me numeracion ABCom apo që mbart numrin fiks tek ne, mund të zgjedhi një nga paketat në ofertë që përmbajnë:Mirëmbajtje Telefoni + 100 minuta kombëtare dhe ndërkombëtare(zona 1) kundrejt tarifës së mirëmbajtjes mujore prej 300 lek/muaj.Mirëmbajtje Telefoni + 200 minuta kombëtare me këdo brenda Shqipërisë, kundrejt tarifës së abonimit prej 500 lek/muaj.

Tarifa te telefonise fikse

 

DESTINACIONI NGA RRJETI Vodafone FIX (ABCom) DREJT… ÇMIMET me TVSH (lekë/minutë)
Albania ABCom Network FALAS
Albania all Fix 3.5
Albania Mobile networks 18
Zone 1 8
Zone 2 20
Zone 3 40
Zone 4 80
Zone 5 110
Zone 6 200
Zone 7 550
Zone 8 1500

Kostot e abonimit mujor

 

Periudha e abonimit mujor Kosto e abonimit mujor (lekë/muaj)*
Tarifa e abonimit mujor 100
kosto e instalimit** 0
Tarife regjistrimi 1000
depozitë modemi 1.500 Lekë Cable modem/tel
Të lutem prit