Gigabit Net

Teknologjia 4.5G ekskluzivisht nga Vodafone Albania
Vodafone Albania, pioner në zhvillimin e teknologjive të reja, merr licensen e brezit 800MHz.
Licenca e re është në funksion të optimizimit të cilësisë së shërbimit të komunikimeve elektronike për pajtimtarët.

Epoka GigabitNet

Të lutem prit