Festo me Vodafone

Festo me VodafoneEdhe ti feston me Vodafone.Duke filluar nga data 24 Nëntor dhe për 40 ditët në vazhdim, hyr në aplikacionin My Vodafone ose JUTH, merr
dhuratat e tua menjëherë çdo ditë dhe mblidh biletat për të fituar më shumë ! 
 
 Sa më shumë vite me ne, aq më te larta janë mundësitë për të fituar! Këto festa mund të kesh gjithçka që dëshiron dhe akoma më shumë, sepse e meriton!

Lista e Fituesve
 

Lista e Fituesve
 


355****5237
Scoda Kodiaq
355****5935 Scoda Scala
355****9140 Scoda Scala
355****8373 Iphone 14 Pro Max
355****5595 Iphone 14 Pro Max
355****5710 Iphone 14 Pro Max
355****5188 Samsung Galaxy Watch 5
355****2967 Samsung Galaxy Watch 5
355****5303 Samsung Galaxy Watch 5
355****3310 Samsung Galaxy Watch 5
355****1810 Samsung Galaxy Watch 5
355****0516 Samsung Galaxy Watch 5
355****7575 Samsung Galaxy Watch 5
355****5292 Samsung Galaxy Watch 5
355****4478 Samsung Galaxy Watch 5
355****6920 Samsung Galaxy Watch 5
355****3164 Samsung Galaxy Watch 5
355****6470 Samsung Galaxy Watch 5
355****9159 Samsung Galaxy Watch 5
355****2269 Samsung Galaxy A33
355****6666 Samsung Galaxy A33
355****6555 Samsung Galaxy A33
355****7653 Samsung Galaxy A33
355****6119 Samsung Galaxy A33
355****5320 Samsung Galaxy A33
355****8546 Samsung Galaxy A33
355****7529 Samsung Galaxy A33
355****7340 Samsung Galaxy A33
355****4033 Samsung Galaxy A33
355****7703 Samsung Galaxy A33
355****8104 Samsung Galaxy A33
355****5888 Samsung Galaxy A33
355****8395 Samsung Galaxy A33
355****6997 Samsung Galaxy A33
355****9984 Samsung Galaxy A33
355****0348 Samsung Galaxy A33
355****3273 Samsung Galaxy A33
355****6961 Samsung Galaxy A33
355****5777 Samsung Galaxy A33
355****8582 Samsung Galaxy A33
355****6768 Samsung Galaxy A33
355****7436 Samsung Galaxy A33
Kalendari 40 ditor i dhuratave
Kalendari 40 ditor i dhuratave

Çdo ditë, në aplikacionin My Vodafone ose JUTH, do të kesh mundësinë të marrësh dhurata për 40 ditë rresht si dhe të mbledhësh bileta. Kalendari gjendet në faqen kryesore të aplikacioneve My Vodafone dhe Juth. Për të marrë dhuratën, kliko mbi ditën përkatëse në menunë Festo me Vodafone. Do të njoftohesh për dhuratën e ditës që ke përfituar si dhe për biletat që ke mbledhur. Në momentin që mbledh dhuratat e ditës ke mundësinë të blesh dhe bileta shtesë për të rritur mundësitë gjatë shorteut final.

Dhuratat ditore janë: Kupona, VCoins, GB, Minuta, SMS. 

•    Kuponat e fituar do të shfaqen në menunë e veçantë në Vodafone More Festo me Vodafone, dhe mund të tërhiqen duke paraqitur kuponin në partnerin përkatës.
•    VCoins, GB, Minutat, SMS e fituara, jepen automatikisht dhe shfaqen në kohë reale në balancën tënde.

Kalendari hapet në datë 24 Nëntor 00.00AM dhe mbyllet në datë 02 Janar 23.59 PM
Shorteu Final Gjatë kalendarit dhe mbledhjes së dhuratave ditore,ti do të mbledhësh edhe bileta. Sasia e biletave të mbledhura është në varësi të viteve me Vodafone si edhe planit tënd tarifor.


 

Detajet e Shorteut Final
 Shorteu Final
  

 Gjatë kalendarit dhe mbledhjes së dhuratave ditore, ti do të mbledhësh edhe bileta. Sasia e biletave të mbledhura është në varësi të viteve me Vodafone si edhe planit tënd tarifor.

 

 1. Plan tarifor me parapagesë
 • Pa paketë mujore – mbledh 1 biletë në ditë
 • Me njerën nga paketat mujore të mëposhtme – mbledh 5 bileta në ditë 
 • Vodafone Start
 • Vodafone Go
 • Vodafone Run
 • Vodafone Fly
 • Vodafone Go Promo
 • Vodafone Run Promo 1
 • Vodafone Run Promo 2
 • Vodafone Go 800
 • Vodafone Basic +
 • Vodafone Talk
 • Vodafone Standard
 • Vodafone Smart
 • Vodafone Premium
 • Vodafone New Standard 

 

 1.  Me paspagesë/kontratë

•            Plani NEXT dhe kontratë normale – mbledh 10 bileta në ditë

•            Planet Pa Limit – mbledh 15 bileta në ditë

 

 1. Klientë jo-Vodafone - mbledh 1 biletë në ditë
 2. Klientë vetëm Fix Vodafone – mbledh 3 bileta në ditë

 Sasia e biletave të mbledhura pasi fitohet, shumëzohet me koefiçentin e besnikërisë, i cili përcaktohet sipas tabelës së mëposhtme:

 

Vite

Koeficenti

Koeficenti Fix

Koeficenti total

0-1 vite

X2

X2

X4

1-5 vite

X5

X2

X10

5-10 vite

X10

X2

X20

10+ 

X50

X2

X100

 

 Klient Jo Vodafone - X100 në momentin që bashkohen me Vodafone. 

Për të qënë pjesë e shorteut,klientët jo Vodafone duhet të bashkohen me anë të portabilitetit përpara mbylljes së shorteut.

 

 Sa më shumë bileta të mbledhësh, aq më e madhe është mundësia të fitosh në shorteun final I cili do të zhvillohet në datë 05 Janar 2023 në orën 10.00 AM, live në faqen zyrtare të Vodafone Albania në Facebook. 

 

 Dhuratat e Shorteut :Në total do të jepen më shumë se 3 milionë dhurata të përditshme dhe çmimet e shorteut janë të paraqitura në tabelën më poshtë:

 

 

 

 Regulloren e shorteut mund ta gjeni më poshtë.

 

 Download My Vodafone dhe JUTH

Rregullore e lojës së fatit promocionale
 

RREGULLORE E LOJËS SË FATIT PROMOCIONALE 

“Promo e Fundvitit”

 

Sipas kërkesave të Ligjit nr. 155/2015 “Për Lojrat e Fatit në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 196/2017  “Për Përcaktimin e Mënyrave, Formave, Kritereve dhe Rregullave për Organizimin e Lojërave të Fatit Promocionale”

 

 

Neni 1
 ORGANIZATORI I LOJËS PROMOCIONALE 

 

 1. Organizatori i Lojës Promocionale “Promo e Fundvitit” është: Shoqëria “Vodafone Albania” SH.A (referuar këtu më poshtë si “Vodafone”), person juridik shqipëtar, themeluar dhe rregulluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, regjistruar pranë Qëndrës Kombëtare të Biznesit me NIPT K11715005L, me seli në  Autostradën Tiranë-Durrës, Rr. "Pavarësia", Nr.61, Kashar, Tiranë, Shqipëri, e përfaqësuar ligjërisht nga Administratori Znj. Aikaterini Stathaki. Vodafone është i regjistruar si subjekt tatimpagues në Drejtorinë Rajonale Tatimore të Tatimpaguesve të Mëdhenj, Tiranë.

 

 1. Me anë të kësaj Loje Promocionale, Vodafone ka për qëllim të promovojë produktet e saj me parapagesë, hibrid (më tej referuar si “NEXT”), me paspagesë dhe Unlimited të disponueshme për Pajtimtarët që përdorin shërbimet e telefonisë së lëvizshme (më tej referuar si “Pajtimtarët mobile”).

 

Neni 2 

AFATI

 

 1. Loja Promocionale do të zhvillohet në një periudhë kohore prej rreth 40 (dyzet) ditësh kalendarike. Loja promocionale do të fillojë në datë 24.11.2022 dhe do të përfundojë në datën 02.01.2023 në orën 23:59.

 

 1. Në datë 05.01.2023 do të hidhet shorteu për përzgjedhjen e fituesëve të lojës.

 

Neni 3

MEKANIZMI I LOJËS PROMOCIONALE

 

 1. Vodafone ka në treg një seri produktesh me parapagesë, NEXT, me paspagesë, internet fiks dhe Unlimited të disponueshme për të gjithë Pajtimtarët Vodafone. Të gjithë Pajtimtarët mobile dhe fiks \\\Vodafone kanë mundësi të shkarkojnë në aparatin e tyre smartphone aplikacionet MyVodafone dhe JUTH app. Duke hyrë cdo ditë në njërin prej këtyre aplikacioneve, për 40 ditë rresht, këta pajtimtarë do të përfitojnë krahas një produkti që ofrohet falas si: Minuta, SMS, MB, Vcoins ose Kupona Vodafone More (“dhurata ditore”) edhe bileta për të marrë pjesë në Lojën  e Fatit Promocionale “Promo e fundvitit”.

 

 1. Pajtimtarët mobile me parapagesë që dëshirojnë të përfitojnë bileta për të marrë pjesë në këtë Lojë Promocionale duhet të ndjekin hapat e mëposhtme:

 

 • Së pari,  të kenë një paketë mujore me parapagesë aktive.

 

 • Së dyti, të hyjnë në aplikacionin MyVodafone ose JUTH app. 

 

 1. Pajtimtarët mobile NEXT, me paspagesë dhe Unlimited që dëshirojnë të përfitojnë bileta për të marrë pjesë në këtë Lojë Promocionale duhet vetëm të hyjnë në aplikacionin MyVodafone ose JUTH app.

 

 1. Pajtimtarët e internetit fiks dhe të gjithë personat e tjerë që dëshirojnë të përfitojnë bileta për të marrë pjesë në këtë Lojë Promocionale duhet të hyjnë në aplikacionin MyVodafone ose JUTH app. Për përfitimin e dhuratave dhe marrjen pjesë në shorteun final këta pajtimtarë duhet të bëhen pjesë e Vodafone gjatë kohëzgjatjes se lojës promocionale duke përzgjedhur dhe pajtuar një prej planeve tarifore sipas përcaktimeve në këtë rregullore.

 

 1. Biletat mund të përfitohen vetëm 1 (një) herë gjatë 1 (një) dite vetëm nga aplikacioni që akesohet i pari gjatë ditës. Nuk mund të përfitohen bileta nga të dyja aplikacionet brenda 1 (një) ditë. 

 

 1. Gjithashtu pajtimtarët në aplikacionin MyVodafone ose JUTH app do të kenë mundësi të përfitojnë 20 bileta shtesë me cdo blerje të paketës “Christmas 1GB”. Klientët do të kenë mundësi ta blejnë këtë paketë cdo ditë; 5 herë në ditë.

 

 1. Në momentin që mbyllet Loja Promocionale, automatikisht do të gjenerohet lista e të gjithë numrave celularë pjesëmarrëse në shorte. Numri i pjesëmarrjes për 1 pajtimtar do të replikohet në këtë listë në varësi të numrit të biletave të përfituara gjatë gjithë periudhës 40 ditore sipas nenit 4.1 mëposhtë. 

 

 1. Lista e numrave celularë pjesëmarrës në shorte do të ngarkohet në zgjidhjen softwarike të krijuar nga Vodafone që mundëson përzgjedhjen dhe renditjen në mënyrë rastësore të numrave celularë të cilët do të shpallen fitues. Sa më shumë bileta ka përfituar Pajtimtari mobile aq më e lartë është mundësia për të fituar. 

 

 1. Për cdo numër celulari të përzgjedhur, fitues do të konsiderohet personi i cili ka në përdorim numrin celular, që do të përcaktohet nga të dhënat që fituesi do të deklarojë kur të kontaktohet nëpërmjet telefonit si dhe nga verifikimi që do të kryhet në zyrat qëndrore të Vodafone në momentin që do të paraqitet për tërheqjen e cmimit. Fituesi duhet të paraqitet në zyrat qëndrore i pajisur me mjet identifikimi dhe me numrin celular fitues sipas nenit 7.2 mëposhtë. 

 

 1. Shorteu dhe shpallja e numrave fitues do të zhvillohet në praninë e një përfaqësuesi të Njësisë së Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit pranë Ministrisë së Financave dhe përfaqësuesve të Degës Rajonale të Njesise se Tatimpaguesve të Mëdhenj Tiranë të cilët do të njoftohen nga Vodafone 20 (njëzet) ditë përpara sipas kërkesave të VKM Nr.196/2017 si edhe në prani të Komisionit te Lojës së Fatit Promocionale të ngritur me ketë rast nga ana e Vodafone Albania Sh.A. 

 

 1. Shorteu dhe shpallja e numrave fitues do të bëhet pranë zyrave qëndrore të Vodafone Albania me vendndodhje në Autostrada Tiranë-Durrës, Rr. "Pavarësia", Nr.61, Kashar, Tiranë, Shqipëri, në datë 05.01.2022, në oren 11.00. Cdo ndryshim i datës dhe orës do të komunikohen në zbatim dhe përputhje me pikën 3.10 më lart.

 

 1. Numri i Pajtimtarëve mobile Vodafone që parashikohet të marrin pjesë në këtë Lojë Promocionale, mund të jetë rreth 500’000 (pesëqind mijë). 

 

NENI 4

PJESËMARRJA 

 

 1. Pjesëmarrës në këtë Lojë Fati Promocionale kanë të drejtë të jenë:

 

 1. Të gjithë Pajtimtarët mobile Vodafone pa kufizim të cilët kanë një numër celulari Vodafone në përdorim dhe kanë të shkarkuar në telefon aplikacionin MyVodafone dhe/ose JUTH app. Të gjithë do të kenë mundësi të përfitojnë bileta për të marrë pjesë në shorte cdo ditë për 40 ditë nëse aksesojnë 1 herë në ditë aplikacionin My Vodafone App ose Juth App. 

 

 1. Pajtimtarët mobile me parapagesë duhet të kenë patjetër një paketë mujore aktive për të patuar mundësi që të përfitojnë bileta për pjesëmarrje në lojë. Këto paketa ofrohen sipas cmimit të shitjes dhe janë si vijojnë:

 

 • Vodafone Basic+ – 600 lekë me TVSH (500 lekë pa TVSH)
 • Vodafone Start – 1000 lekë me TVSH (833.3 lekë pa TVSH)
 • Vodafone Standard – 1’300 lekë me TVSH (1’083.33 lekë pa TVSH)
 • Vodafone Smart – 1’600 lekë me TVSH (1’333.33 lekë pa TVSH)
 • Vodafone Premium – 2’100 lekë me TVSH (1,750 lekë pa TVSH)

 

 1. Për të gjithë Pajtimtarët e tjerë mobile me kontratë NEXT, me paspagesë dhe Unlimited nuk kërkohet blerja e një paketë shtesë dhe/ose kyerja e një shpenzimi shtesë për pjesëmarrjen në Lojën Promocionale por vetëm aksesimi i njërit prej aplikacioneve. Për nga vet natyra e produkteve këta Pajtimtarë, në bazë të kontratës, paguajnë vlerën e planit tarifor fiks mujor të zgjedhur dhe/ose vlerën e konsumit mujor. Planet tarifore të cilat i japin mundësinë e përfitimit të biletave të pjesëmarrjes në lojë Pajtimtarëve mobile NEXT, me paspagesë dhe Unlimited janë, por pa u kufizuar vetëm në: 

 

 • Vodafone Next X+ – pajtim mujor 1’000 lekë me TVSH (833.3 lekë pa TVSH)
 • Vodafone Next S+ - pajtim mujor 1’500 lekë me TVSH (1’250 lekë pa TVSH)
 • Vodafone Next X+ Promo – pajtim mujor 1’000 lekë me TVSH (833.3 lekë pa TVSH)
 • Vodafone Next S+ Promo - pajtim mujor 1’500 lekë me TVSH (1’250 lekë pa TVSH)
 • Business Red - pajtim mujor 3’000 lekë me TVSH (2’500 lekë pa TVSH)
 • Business Red Pro – pajtim mujor 4’800 lekë me TVSH (4’000 lekë pa TVSH)
 • Business Red Prime – pajtim mujor 8’500 lekë me TVSH (7’083.33 lekë pa TVSH)
 • Business Black – pajtim mujor 12’500 lekë me TVSH (10’416.67 lekë pa TVSH)
 • Vodafone Unlimited – 1’800 lekë me TVSH (1’500 lekë pa TVSH)
 • Vodafone Unlimited+ - 2’400 lekë me TVSH (2,000 lekë pa TVSH)

 

 1. Kanë mundësi të përfitojnë bileta dhe të marrin pjesë në këtë Lojë Promocionale edhe të gjithë Pajtimtarët e tjerë që kanë një kontratë me paspagim dhe nuk kanë një nga planet tarifore me pagesë fikse mujore të sipërcituara dhe faturohen në bazë të konsumit mujor.

 

 1. Pajtimtarët mobile Vodafone do të kenë mundësinë që gjatë gjithë periudhës 40 ditore të përfitojnë bileta për pjesëmarrje në shorte maksimalisht 1 (një) herë në ditë dhe vetëm nga aplikacioni që aksesohet i pari gjatë ditës. Numri i biletave që përfitojnë përllogaritet në varësi të llojit të kontratës së pajtimtarit dhe konkretisht:

 

 • Pajtimtarët mobile me parapagesë me paketë mujore aktive përfitojnë 5 bileta cdo ditë që hyjnë në aplikacion;
 • Pajtimtarët mobile NEXT dhe me Paspagesë përfitojnë 10 bileta cdo ditë që hyjnë në aplikacion;
 • Pajtimtarët mobile Unlimited përfitojnë 15 bileta cdo ditë që hyjnë në aplikacion;
 • Pajtimtarët fix por jo mobile përfitojnë 3 bileta cdo ditë që hyjnë në aplikacion;
 •  Individët që nuk kanë asnjë shërbim Vodafone, përfitojnë 1 bilete cdo ditë që hyjnë në aplikacion, në momentin që kalojnë numrin në Vodafone numri i biletave do të shumëzohet me x1000.
 • Pajtimtarët fix dhe mobile do te kene mundesine te ju dyfishohen (x2) biletat ne fund te procesit.

 

 1. Faktor tjetër që do të ndikojë në rritjen e numrit të biletave të përfituara dhe për rrjedhojë rritjen e shanseve për të fituar në shorte është edhe vjetërsia e pjesëmarrësit si pajtimtar mobile i Vodafone. Numri total i biletave do të shumëfishohet në varësi të vjetërsisë së pjesëmarrësit si pajtimtar i Vodafone si vijon: 

 

 • Nga 0 deri në 1 vit – numri total i biletave 2-fishohet;
 • Nga 1 deri në 5 vjet – numri total i biletave 5-fishohet;
 • Nga 5 deri në 10 vjet – numri total i biletave 10-fishohet;
 • Mbi 10 vjet – numri total i biletave 50-fishohet;
  1. Gjithashtu pajtimtarët mund të përfitojnë 20 bileta shtesë për pjesëmarrjen në shorte me cdo blerje/aktivizim të paketës “Christmas 1GB” nëpërmjet aplikacionit MyVodafone ose JUTH app. Kjo paketë mund të aktivizohet cdo ditë; 5 herë në ditë përgjatë kohëzgjajtes se shorteut. Paketa ka karakteristikat si vijojnë:

 

 • 1GB për 24orë – cmimi 100 lekë me TVSH (83.3 lekë pa TVSH)

 

 1. Të gjithë pjesëmarrësit kanë mundësinë të kontrollojnë në cdo kohë numrin e biletave të përfituara nëpërmjet aplikacionit MyVodafone dhe/ose JUTH app.

 

 1. Pjesëmarrësit në Lojën Promocionale duhet të jenë mbi 18 vjeç. Nëse numri i përzgjedhur është në përdorim të një të mituri (nën 18 vjec) atëherë cmimi do të tërhiqet prej prindit/kujdestarit ligjor. Vodafone nuk do të promovojë pjesëmarrjen e personave të mitur.

 

 1. Nuk mund të marrin pjesë në këtë Lojë Fati Promocionale:
 1. Punonjësit e Vodafone Albania Sh.A.
 2. Përdoruesit e planeve tarifore me parapagesë dhe/ose kontratë Vodafone Mobile Broadband.
 3. Përdoruesit e produkteve dhe shërbimeve IoT, M2M, telemetric SIM.
  1. Në rastin e Pajtimtarëve mobile që janë shoqëri ose institucione publike/private, përdoruesit që përdorin numrat e këtyre pajtimtarëve do të përjashtohen nga Loja e Fatit Promocionale, nëse ka një kërkese paraprake të depozituar në Vodafone nga ana e këtyre pajtimtarëve për mos lejimin e pjesëmarrjes në Lojën Promocionale.

 

Neni 5

TERRITORI

 

5.1 Loja promocionale “Promo e Fundvitit” do të zhvillohet në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

 

Neni 6

ÇMIMET

 

 1. Në përfundim të kohëzgjatjes së Lojës Promocionale (në datë 02.01.2023) do të shpallen në total 42 (dyzet e dy) fitues të cilët do të kenë mundësinë të përfitojne një nga cmimet si mëposhtë vijojnë:

 

 • Autoveturë “Skoda Scala” – vlera monetare  1,740,000  lekë me Tvsh;
 • Autoveture “Kodiaq”- vlera monetare  3,828,000 lekë me Tvsh;
 • Iphone 14 Pro Max 128GB – vlera monetare 135,785 lekë me Tvsh;
 • Samsung Galaxy A33 (128GB) – vlera monetare 38,900 lekë me Tvsh;
 • Samsung Galaxy Watch 5 – vlera monetare 33,020 lekë me Tvsh

 

 1. Fituesit do të alokohen paralelisht me secilin cmim në bazë të renditjes rastësore që do të gjenerojë zgjidhja softwarike që do të përdoret për hedhjen e shorteut. (Psh: numri i parë fitues në listën e gjeneruar do të marrë cmimin e parë që ka respektivisht vlerën më të madhe e me rradhë).

 

 1. Cmimet do të shpërndahen sic paraqitet në mënyrë të detajuar mëposhtë:

 

Renditja e fituesit

Cmimi

Sasia totale

Vlera totale monetare (me tvsh)

                     1

Autoveturë “Kodiaq”

1

3,828,000  Lek

Nga 2 deri në 3

Autoveturë “Scoda Scala”

2

3,480,000  Lek

Nga 4 deri ne 6

Iphone 14 Pro Max 128GB

3

407,355  Lek

 

Nga 7 deri ne 29

Samsung Galaxy A33 (128GB)

23

894,700 Lek

Nga 30 deri në 42

Samsung Galaxy Watch 5

13

429,273Lek

 

 

 1. Në total Vodafone do të ofrojë 42 cmime përgjatë gjithë kohëzgjajtes së kësaj Loje Promocionale. Vlera totale monetare e cmimeve që do të shpërndahen sipas tabelave më sipër do të jetë rreth 9,039,328 Lekë me Tvsh. 

 

 1. Cmimet e Lojës së Fatit Promocionale janë të patransferueshme pavarësisht cdo rrethane apo situate. 

 

 1. Vodafone mund të refuzojë dhënien e cmimit/cmimeve në rast se ajo konstaton se nuk janë respektuar kushtet e kësaj Rregulloreje, apo në rast se fituesit rezultojnë të tillë si rezultat i ndonjë parregullsie apo mashtrimi. 

 

Neni 7

NJOFTIMI I FITUESVE DHE TËRHEQJA E CMIMIT

 

 1. Brenda 2 ditëve pune nga gjenerimi i listës rastësore të fituesve nga platforma e përdorur për hedhjen e shorteut, numrat e telefonit fitues do të lajmërohen me anë të një mesazhi (SMS) ku do të informohen që janë fitues të Lojës Promocionale “Promo e Fundvitit”. Fituesit do të kontaktohen edhe me telefon nga agjentët e call center të Vodafone ku do të kërkohen edhe detajet identifikuese të përdoruesit të numrit.

 

 1. Për të tërhequr cmimin, fituesit duhet të paraqiten në zyrat qëndrore të Vodafone me adresë: Autostrada Tiranë-Durrës, Rr. "Pavarësia", Nr.61, Kashar, Tiranë, Shqipëri. Në momentin e paraqitjes për tërheqjen e cmimit, fituesit do t’ju kërkohet të japin të dhënat e tyre të cilat janë: Emër, Atësi, Mbiemër, Datëlindje, kopje e kartës së identitetit dhe/ose i pasaportës si dhe adresa e banimit. Fituesi duhet të ketë me vete edhe numrin e telefonit aktiv me të cilën është shpallur fitues.

 

 1. Nëse fituesi nuk paraqitet për të tërhequr cmimin brenda 14 ditëve nga momenti i njoftimit, Vodafone do të kontaktojë fituesin nëpërmjet telefonit për ti rikujtuar cmimin që ka fituar nga Loja Promocionale. Nëse fituesi nuk përgjigjet ri-tentohet përsëri cdo ditë, për 3 ditët e para. Nëse nuk ka rezultat, cmimi i jepet numrit vijues të listuar në rradhë në datën kur është hedhur shorteu pavarësisht vlerës së cmimit. E njëjta gjë ndodh edhe në rast se për cfarëdolloj arsye fituesi i përzgjedhur nuk pranon dhe/ose refuzon të tërheqë cmimin e fituar.

 

Neni 8

TË DHËNAT E PJESËMARRËSVE

 

 1. Cdo pjesëmarrës në këtë Lojë Fati Promocionale pranon shprehimisht se Vodafone mund të përpunojë të dhënat e tyre personale, të kërkuara sipas Nenit 7.2 të kësaj Rregulloreje, për qëllime të kësaj Loje Fati Promocionale dhe për cdo qëllim tjetër të ligjshëm të Vodafone në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 9887/2008, “Per Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar. Të gjitha të dhënat personale lidhur me fituesit dhe të dhënat për mënyrën e organizimit të Lojës së Fatit Promocionale do të ruhen për një periudhe jo më pak se 6 vjet sipas kërkesave të VKM nr. 168/2017. 

 

Neni 9

                                                                             TAKSA DHE TATIMET

 

 1. Fituesi nuk do të jetë subjekt detyrimesh, tarifash apo garancish që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me çmimin përvec atyre të cilat mund të kerkohen detyrimisht për fituesin nga legjislacioni në fuqi në Republikën e Shqipërisë. 

 

Neni 10

PUBLICITETI

 

 1. Komunikimi i Lojës Promocionale do të bëhet nëpërmjet një spoti televiziv, reklamimit ne radio, reklamimit ne gazeta, reklamimit me banera në qytet dhe reklamime në faqe interneti. Gjithashtu per këtë qëllim do të ketë deklarata për shtyp dhe artikuj të ngjashëm.

 

 1. Me pranimin e cmimit, fituesit kanë dhënë miratimin që emri dhe imazhi i tyre të publikohet në faqen zyrtare të internetit të Vodafone Albania www.vodafone.al dhe në faqet zyrtare që Vodafone ka në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, Linkedin. Gjithashtu fituesit i japin Vodafone të drejta të plota lidhur më përdorimin e të drejtave të imazhit të tyre në fotografitë, videot (ose cdo version të tyre që ka prezencën e tyre) të cilat do të shfaqen në publik në kuadrin e fushatave promocionale aktuale apo të ardhshme të Vodafone Albania Sh.A. 

 

Neni 11

FORCA MADHORE
 

 1. Loja Promocionale mund të ndërpritet vetëm në rastin e rrethanave per të cilat Vodafone nuk është përgjegjëse, dmth., që nuk mund parandalohen, riparohen apo shmangen dhe në rast të ndonjë urdhërimi sipas ligjeve në fuqi nga autoritetet shtetërore. Njoftimi për ndërprerjen edhe cdo njoftim tjetër i rëndësishëm në lidhje me Lojën e Fatit Promocionale, do të publikohet në http://www.vodafone.al

 

Neni 12

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

 

12.1 Me pjesëmarrjen në këtë Lojë Promocionale pajtimtarët Vodafone kanë dhënë miratimin e tyre duke pranuar automatikisht rregullat dhe mekanizmin e Lojës Promocionale. Në rast të kërkesave të klientëve për të mos u përfshirë në këtë Lojë Promocionale, Vodafone Albania Sh.A nuk do t’i përfshijë ata në shorteun që do të hidhet për shpalljen e fituesve. Në rast mosmarreveshjesh, organi kompetent për zgjidhjen e tyre do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

 

Neni 13

TE NDRYSHME


13.1 Rregullorja e Lojes Promocionale do të publikohet edhe në faqen në internet të Vodafone, http://www.vodafone.al. Informacioni mbi Lojën Promocionale mund të merret gjithashtu prej Shërbimit për Kujdesin e  Klientit duke telefonuar falas në numrin 140 për klientët me parapagesë dhe 149 për klientët NEXT, me paspagesë dhe Unlimited.

 

 

Tiranë, më  07.11.2022

 

 

 

Dua të jem pjesë e shorteut, çfarë duhet të bëj?

Ti mund të bëhesh pjesë e shorteut nëse je një klient Vodafone me parapagesë,me ose pa një paketë mujore aktive ose thjesht të jesh pjesë e një prej planeve me kontratë Next, Unlimited apo Red. Mjafton të hysh në një nga aplikacionet; Juth ose My Vodafone, dhe të mbledhësh bileta për shorteun e madh të 05 Janarit në Kalendarin festiv. Nëse je klient jo Vodafone ti mund të mbledhësh bileta çdo ditë por për të marr pjesë në shorteun final ti duhet të bashkohesh me rrjetin Vodafone me anë të portabilitetit.

Jam klient jo Vodafone, si mund të bëhem pjesë e shorteut? 

Edhe ti feston me Vodafone duke mbledhur bileta çdo ditë por, për tu bërë pjesë e shorteut të madh ti duhet të bashkohesh me rrjetin Vodafone me anë të një kërkese portabiliteti e cila duhet të jetë e suksesshme. Biletat e mbledhura deri në ditën e kalimit të numrit në Vodafone do të shumëzohen me 100.  

Sa është minimumi i biletave që më duhen për tu bërë pjesë e Shorteut?

Për tu bërë pjesë e shorteut mjafton të kesh minimumi 5 bileta, të cilat i përfiton duke patur një paketë mujore me parapagesë aktive dhe duke hyrë një herë në një nga aplikacionet Juth ose My Vodafone për ti mbledhur. Mos harro, nëse bëhesh Next ose Unlimited përfiton më shumë dhurata dhe bileta, duke rritur automatikisht mundësitë për të qënë një nga fituesit e shorteut. Gjithashtu, nëse je klient jo Vodafone ti duhet të bashkohesh me rrjetin Vodafone për tu bërë pjesë e shorteut final. 

A mund ti transferoj GB e fituara?

Dhuratat e ditës që përfitohen në aplikacion, sic mund të jenë GB, Kupona, VCoins, Minuta apo SMS, janë vetëm për përdorim individual nga fituesi dhe nuk mund të transferohen në një numër tjetër.

Nëse kam disa numra në pronësi, a mund të bëhem pjesë e Shorteut me të gjithë numrat?

Po patjetër, mjafton të logohesh në një nga aplikacionet Juth ose My Vodafone respektivisht me secilin numër që ke në pronësi dhe të mbledhësh bileta, në këtë mënyrë bëhesh automatikisht pjesë e Shorteut me çdo numër që dëshiron.

Kur dhe si do të zhvillohet Shorteu?

Shorteu do të zhvillohet në 05 Janar 2023 në orën 11:00 paradite, nëpërmjet një mekanizmi software të krijuar nga Vodafone që mundëson përzgjedhjen dhe renditjen në mënyrë rastësore të numrave celularë të cilët do të shpallen fitues.

Si do të njoftohem nëse jam një prej fituesve?

Të gjithë fituesit e dhuratave të shorteut do të njoftohen me SMS dhe do të telefonohen nga Vodafone per të shpjeguar te gjitha detajet e nevojshme për tërheqjen e tyre, duke marrë gjithashtu të dhënat personale të përdoruesit të numrit dhe duke e njohur atë si fitues; Emër, Mbiemër, Atësinë, Ditëlindjen, dhe Numrin Personal të mjetit të identifikimit.

Nëse skam mundësi të paraqitem, mund ti terheqi dikush tjetër dhuratat në emrin tim?

Në pamundësi të paraqitjes tuaj në ambjentet e zyrave qëndrore të Vodafone, mund të paraqitet personi që ju keni autorizuar, së bashku me dy mjetet e identifikimit dhe me numrin celular fitues.

Pse unë kam një koefiçent ndryshe nga mami im? Si funksionon kjo?


Ne ju shpërblejmë për çdo vit me ne. Më poshtë mund të gjeni koefiçentët për vitet me ne:

 

Vite

Koefiçenti

Koefiçenti Fix

Koefiçenti total

0-1 vite

X2

X2

X4

1-5 vite

X5

X2

X10

5-10 vite

X10

X2

X20

10+ 

X50

X2

X100

Si mund ti rris shanset për të mbledhur sa më shumë bileta?

Ti mund të rritësh shanset për të mbledhur sa më shumë bileta duke u futur çdo ditë në aplikacionin My Vodafone apo Juth. Gjithashtu ne ju japim mundësinë për të blerë bileta shtesë çdo ditë për të rritur shanset e të qenurit fitues. 

Sa fitues janë gjithsej dhe cilat janë çmimet e Shorteut?Në total do të jepen më shumë se 3 milionë dhurata të përditshme dhe çmimet e shorteut janë të paraqitura në tabelën më poshtë:

Të lutem prit