Paketa 3 Ditore | 300 Lekë

Paketa 3 Ditore | 300 Lekë

 • Paketa 3 Ditore
  • 3000 SMS brenda rrjetit
  • 300 Minuta Kombëtare
  • 30 SMS Kombëtare
  • 300 MB Internet
  Më shumë Mbyll
 • Paketa 3 Ditore
  • 3000 SMS brenda rrjetit
  • 300 Minuta Kombëtare
  • 30 SMS Kombëtare
  • 300 MB Internet
  Më shumë Mbyll
 • Të lutem prit