Vodafone 4G Go | 1500 Lekë

Vodafone 4G Go | 1500 Lekë

 • Vodafone 4G Go
  • 3000 SMS brenda rrjetit
  • 2500 Minuta Kombëtare
  • 200 SMS Kombëtare
  • 2 GB Internet (3G/4G)
  • 1 GB Internet 4G
  Më shumë Mbyll
 • Detajet e paketës Vodafone 4G Go

  • Me këtë paketë ju keni mundësinë të keni dhe BONUS 250 MB për të vazhduar lundrimin në internet edhe për 1 orë pasi të ka mbaruar interneti i paketës.
  • Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiks dhe celularë.
  • SMS-të kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë destinacioneve kombëtare.
  • SMS-të drejt Vodafone janë të vlefshme brenda rrjetit Vodafone.
  • Ju mund të blini një paketë të re edhe nëse paketa aktuale nuk ka përfunduar. Detaje mbi riblerjen e paketave si me poshte. 
  • Ju mund të kontrolloni njësitë e mbetura të paketës tuaj nëpërmjet:
   • SMS me tekst bosh në numrin 131
   • menusë #123#
   • aplikacionit My Vodafone
  • Thirrjet drejt destinacioneve që nuk janë të përfshira në paketë do të tarifohen sipas ҫmimeve standarte të Vodafone.
  • Nëse keni aktivizuar shërbimin SOS Credit Top Up, vlera që i detyroheni Vodafone do të zbritet nga rimbushja dhe më pas balanca e mbetur do të konsiderohet për aktivizimin e paketës.
  Tarifimi bëhet si më poshtë:
  • Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 KB.
  • Koha fillestare e tarifimit është 60+60 sekonda për thirrjet drejt rrjetit Vodafone dhe drejt destinacioneve kombëtare.
  • Vlefshmëria e paketës është 30 ditë.
  • Kjo ofertë është e vlefshme deri më 31 Maj 2021.
  • Çmimet e lartpërmendura përfshijnë TVSH.
  • Mund të blini deri në 3 paketa në muaj.
  Aktivizimi
  • Nëpërmjet aplikacionit My Vodafone
  • Vizito dyqanin më të afërt Vodafone
  • Telefono #123#
  Detaje mbi riblerjen e paketave.
  • Ju mund të ribleni një paketë të re 30 ditore, por paketa aktuale 30 ditore me njësitë e mbetura do të anullohet.
  • Me anullimin e paketës 30 ditore, ju nuk do të mund të përdorni njësitë e saj apo të kërkoni kthimin e shumës së shpenzuar për blerjen e saj.
  • Vlefshmëria do të jetë sipas paketës së re 30 ditore.
  • Ju mund të blini një paketë të re 10 ditore edhe nëse nuk ka kaluar afati i skadencës, por keni përfunduar të gjithë elementet e paketës 30 ditore.
 • Vodafone 4G Go
  • 3000 SMS brenda rrjetit
  • 2500 Minuta Kombëtare
  • 200 SMS Kombëtare
  • 2 GB Internet (3G/4G)
  • 1 GB Internet 4G
  Më shumë Mbyll
 • Të lutem prit