6GB Internet | 800 Lekë

6GB Internet | 800 Lekë

 • Detajet e paketës 

  • •    Me aktivizimin e njërës prej paketave 30 ditore Vodafone Basic, Vodafone 4G Start, Vodafone 4G Go, Vodafone 4G Run dhe Vodafone 4G Fly, ju mund të aktivizoni paketat shtesë të internetit 5GB dhe 6GB, të vlefshme për 30 ditë.
   •    Paketat shtesë të internetit 5GB dhe 6GB kanë prioritet në konsumim ndaj paketave 30 ditore.
   •    Nёqoftёse ju keni aktive njё paketё shtesё interneti, ju nuk mund tё aktivizoni njё paketё tjetёr shtesё interneti, pa konsumuar paketёn aktuale tё internetit.
   •    Paketat shtesë do të mund të aktivizohen vetëm në rast se ju keni kredit mjaftueshëm. Në rast se keni të aktivizuar SOS Credit TopUp, sasia e rimbushjes për të aktivizuar një nga paketat duhet të jetë:
   o    Paketa Shtesë e Internetit 5 GB => 1020 lekë
   o    Paketa Shtesë e Internetit 6 GB=> 1120 lekë
   •    Paketat janë të vlefshme deri ne 31 Korrik 2022.
   •    Këto paketa nuk mund të përdoren në Roaming
 • Të lutem prit