300MB Internet | 100 Lekë

300MB Internet | 100 Lekë

 • Detajet e paketës 

  • Me aktivizimin e njërës prej paketave standarte javore, ju mund të aktivizoni paketën shtesë të internetit 300 MB për 100 lekë, e vlefshme për 7 ditë.  
  • Nёqoftёse ju keni aktive njё paketё javore dhe njё paketё shtesё interneti javore, ju nuk mund tё aktivizoni njё paketё tjetёr shtesё interneti, pa konsumuar paketёn aktuale tё internetit.
  • Paketa shtesë do të mund të aktivizohet vetëm në rast se ju keni kredit mjaftueshëm. Në rast se keni të aktivizuar SOS Credit TopUp, sasia e rimbushjes duhet të jetë 270 lekë.
  • Pas konsumimit të minutave, SMS dhe MB ju do të tarifoheni me tarifat normale Vodafone.
  • Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 KB. 
  • Ju mund të kontrolloni njësitë e mbetura të paketës tuaj nëpërmjet:
   • SMS me tekst bosh në numrin 131
   • Menusë #123#
   • Aplikacionit My Vodafone
  • Oferta është e vlefshme deri më 31 Janar 2020.
  • Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH.
  • Ju mund të blini deri në 6 paketa javore/muaj
  Detaje mbi riblerjen e paketave javore
  • Ju do të mund të blini një paketë të re javore edhe pse paketa aktuale nuk ka skaduar apo nuk ka përfunduar krejtësisht (duke përjashtuar paketat shtesë të internetit dhe minutave kombëtare).
  • Të gjithë përbërësit e paketës se re do të mbivendosen mbi atë aktuale dhe vlefshmëria do të jetë sipas paketës së re javore .
  • Mund të blini deri në 6 paketa javore në muaj duke telefonuar në numrin 131.
  • Një paketë e re mujore mund të blihet vetëm nëse paketa javore ka përfunduar plotësisht.
 • Të lutem prit