3GB Internet | 500 Lekë

3GB Internet | 500 Lekë

 • Detaje e paketës 

  • Me aktivizimin e njërës prej paketave 30 ditore Vodafone Combo, Vodafone Z, Vodafone Silver dhe Vodafone Gold, ju mund të aktivizoni paketat shtesë të internetit 2GB dhe 4GB, të vlefshme për 28 ditë.
  • Paketat shtesë të internetit 2GB dhe 4GB kanë prioritet në konsumim ndaj paketave 30 ditore.
  • Nёqoftёse ju keni aktive njё paketё shtesё interneti, ju nuk mund tё aktivizoni njё paketё tjetёr shtesё interneti, pa konsumuar paketёn aktuale tё internetit.
  • Paketat shtesë do të mund të aktivizohen vetëm në rast se ju keni kredit mjaftueshëm. Në rast se keni të aktivizuar SOS Credit TopUp, sasia e rimbushjes për të aktivizuar një nga paketat duhet të jetë:
   • Paketa Shtesë e Internetit 2 GB => 470 lekë
   • Paketa Shtesë e Internetit 4 GB=> 670 lekë
  • Paketat janë të vlefshme deri ne 31 Mars 2019.
  • Këto paketa nuk mund të përdoren në Roaming
 • Të lutem prit