20 Minuta Ndërkombëtare | 300 Lekë

20 Minuta Ndërkombëtare | 300 Lekë

 • 20 Minuta Ndërkombëtare
  • 20 Minuta Ndërkombëtare
  Më shumë Mbyll
 • Detajet e paketës 

  • Çmimi i mësipërm përfshin TVSH. Oferta është e vlefshme për telefonatat drejt të gjitha rrjeteve në Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Kinë, Slloveni, Greqi, Itali, Francë, SHBA, Kanada, Mbretëri e Bashkuar, Gjermani, Turqi, Zvicer, Belgjikë, Hollandë, Spanjë, Maqedoni, Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Kroaci, Republikë Ceke, Danimarkë, Irlandë, Luksemburg, Hungari .
  • Ju nuk mund të blini paketën ndërkombëtare mujore me 20 minuta nëse keni aktive paketën ndërkombëtare mujore me 40 minuta dhe anasjelltas.
  • Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme për 28 ditë nga dita e aktivizimit.
  • Ju mund të blini një paketë të re ndërkombëtare vetëm nëse njësitë e paketës ndërkombëtare aktuale kanë përfunduar plotësisht ose afati i paketës aktuale ka përfunduar.
  • Koha fillestare e tarifimit është 60+60 sekonda.
  • Kjo ofertë është e vlefshme deri më 30 Prill 2020.
  • Çmimi i mësipërm përfshin TVSH. 
 • 20 Minuta Ndërkombëtare
  • 20 Minuta Ndërkombëtare
  Më shumë Mbyll
 • Të lutem prit