100 Minuta Kombëtare | 150 Lekë

100 Minuta Kombëtare | 150 Lekë

 • 100 Minuta Kombëtare
  • 100 Minuta Kombëtare
  Më shumë Mbyll
 • Detaje e paketës 

  • Me aktivizimin e njërës prej paketave standarte mujore/javore, ju mund të aktivizoni paketën shtesë të minutave kombëtare 100 minuta për 150 lekë, e vlefshme për 7 ditë.  
  • Nёqoftёse ju keni aktive njё paketё mujore/javore dhe njё paketё shtesё minutash javore, ju nuk mund tё aktivizoni njё paketё tjetёr shtesё me minuta, pa konsumuar paketёn aktuale tё minutave kombwtare.
  • Paketa shtesë do të mund të aktivizohet vetëm në rast se ju keni kredit mjaftueshëm. Në rast se keni të aktivizuar SOS Credit TopUp, sasia e rimbushjes duhet të jetë 320 lekë.
  • Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiks dhe celularë.
  • Tarifimi do të jetë 60+60 sekonda për thirrjet brenda rrjetit Vodafone dhe drejt destinacioneve kombëtare 
  • Ju mund të kontrolloni njësitë e mbetura të paketës tuaj nëpërmjet:
  • SMS me tekst bosh në numrin 131
  • Menusë #123#
  • Aplikacionit My Vodafone
  • Oferta është e vlefshme deri më 30 Prill 2020.
  • Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH.
  • Ju mund të blini deri në 6 paketa javore/muaj
  Detaje mbi riblerjen e paketave javore
  • Ju do të mund të blini një paketë të re javore edhe pse paketa aktuale nuk ka skaduar apo nuk ka përfunduar krejtësisht (duke përjashtuar paketat shtesë të internetit dhe minutave kombëtare).
  • Të gjithë përbërësit e paketës se re do të mbivendosen mbi atë aktuale dhe vlefshmëria do të jetë sipas paketës së re javore .
  • Mund të blini deri në 6 paketa javore në muaj duke telefonuar në numrin 131.
  • Një paketë e re mujore mund të blihet vetëm nëse paketa javore ka përfunduar plotësisht.
 • 100 Minuta Kombëtare
  • 100 Minuta Kombëtare
  Më shumë Mbyll
 • Të lutem prit