Paketa Ditore | 150 Lekë

Paketa Ditore | 150 Lekë

 • Paketa Ditore
  • 150 MB Internet
  • 150 Minuta Kombëtare
  • 150 SMS me Vodafone
  Më shumë Mbyll
 • Detajet e paketës 

  • Paketa ditore është e vlefshme 24 orë nga momenti i aktivizimit.
  • Ju mund të blini një paketë të re ditore sa herë të dëshironi, edhe nëse njësitë e paketës aktuale nuk kanë përfunduar ende. Detaje mbi riblerjen e paketës ditore.
  • Në rastet kur keni edhe një paketë tjetër aktive javore apo mujore, njësitë e paketës ditore konsumohen gjithmonë të parat.
  • Ju mund të kontrolloni njësitë e mbetura të paketës tuaj nëpërmjet:
   • SMS me tekst bosh në numrin 131
   • Menusë #123#
   • Aplikacionit My Vodafone
  • Nëse keni aktivizuar shërbimin SOS Credit Top Up, vlera që i detyroheni Vodafone do të zbritet nga rimbushja dhe më pas balanca e mbetur do të konsiderohet për aktivizimin e paketës.
  • Koha fillestare e tarifimit është 60+60 sekonda për thirrjet brenda rrjetit Vodafone dhe drejt destinacioneve kombëtare. 
  • Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 KB.
  • Me konsumimin e minutave brenda paketës, ju do të tarifoheni me cmimet standarte të Vodafone nëqoftëse nuk keni ndonjë paketë tjetër aktive.
  • Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiks dhe celularë.
  • Çmimi i mësipërm përfshin TVSH.
  • Kjo ofertë është e vlefshme deri më 31 Janar 2020.
  Detaje mbi riblerjen e paketave javore
  • Ju mund të blini një paketë të re ditore edhe nëse paketa aktuale ditore nuk ka skaduar apo nuk ka përfunduar krejtësisht. Paketa ditore aktuale me njësitë e mbetura do të anullohet.
  • Me anullimin e paketës ditore ju nuk do të mund të përdorni njësitë e saj apo të kërkoni kthimin e shumës së shpenzuar për blerjen e saj.
  • Vlefshmëria do të jetë sipas paketës së re ditore.
  • Ju mund të blini një paketë të re mujore (paketën mujore Talk, Combo, Z, Silver ose Gold) apo javore edhe nëse paketa aktuale ditore nuk ka skaduar apo përfunduar plotësisht.
 • Paketa Ditore
  • 150 MB Internet
  • 150 Minuta Kombëtare
  • 150 SMS me Vodafone
  Më shumë Mbyll
 • Të lutem prit