1 GB Javore | 300 Lekë

1 GB Javore | 300 Lekë

 • Detajet e paketës 

  • Çmimet e lartpërmendura përfshijnë TVSH dhe janë të vlefshme për klientët me parapagesë Vodafone.
  • Tarifimi i MB do të bëhet ne blloqe prej 10 KB. 
  • Ju mund të blini një paketë tjetër me MB pasi të keni konsumuar paketën e mëparshme.
  • Vlefshmëria e paketës ditore prej 100 MB është 24 orë nga momenti i aktivizimit; paketa javore prej 1 GB është e vlefshme për 7 ditë nga momenti i aktivizimit; ndërsa paketa 30 ditore prej 1 GB dhe 3 GB është e vlefshme për 30 ditë nga momenti i aktivizimit.
  • Paketa është e vlefshme deri më 30 Prill 2020.
 • Të lutem prit