Vodafone Smart | 1500 Lekë

Vodafone Smart | 1500 Lekë

 • Vodafone Smart
  • 3000 Minuta Kombëtare
  • 1500 SMS Kombëtare
  • 21 GB Internet
  Më shumë Mbyll
 • Detajet e paketës 

  • Me këtë paketë ju keni mundësinë të keni dhe BONUS 250 MB për të vazhduar lundrimin në internet edhe për 1 orë pasi të ka mbaruar interneti i paketës.
  • Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiks dhe celularë.
  • SMS-të kombëtare/ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë destinacioneve kombëtare dhe ndërkombëtare.
  • SMS-të drejt Vodafone janë të vlefshme brenda Vodafone.
  • Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme me të gjithë operatorët në Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Kinë, Slloveni, Greqi, Itali, Francë, SHBA, Kanada, Mbretëri e Bashkuar, Gjermani, Turqi, Zvicër, Belgjikë, Hollandë, Spanjë, Maqedoni, Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Kroaci, Republikë Ceke, Danimarkë, Irlandë, Luksemburg, Hungari.
  • Ju mund të blini një paketë të re edhe nëse paketa aktuale nuk ka përfunduar. Detaje mbi riblerjen e paketave si më poshtë. 
  • Ju mund të kontrolloni njësitë e mbetura të paketës tuaj nëpërmjet:
   • SMS me tekst bosh në numrin 131
   • menusë #123#
   • aplikacionit My Vodafone
  • Thirrjet drejt destinacioneve që nuk janë të përfshira në paketë do të tarifohen sipas ҫmimeve standarte të Vodafone.
  • Nëse keni aktivizuar shërbimin SOS Credit Top Up, vlera që i detyroheni Vodafone do të zbritet nga rimbushja dhe më pas balanca e mbetur do të konsiderohet për aktivizimin e paketës.
  • Tarifimi bëhet si më poshtë:
   • Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 KB.
   • Koha fillestare e tarifimit është 60+60 sekonda për thirrjet drejt rrjetit Vodafone dhe drejt destinacioneve kombëtare/ndërkombëtare.
  • Vlefshmëria e paketës është 30 ditë.
  • Kjo ofertë është e vlefshme deri më 31 Maj 2023.
  • Çmimet e lartpërmendura përfshijnë TVSH.
  • Mund të blini deri në 3 paketa në muaj.

  Aktivizimi

  • Nëpërmjet aplikacionit My Vodafone
  • Vizito dyqanin më të afërt Vodafone
  • Telefono #123#
  • Telefono në numrin 131

  Detaje mbi riblerjen e paketave.

  • Ju mund të ribleni një paketë të re 30 ditore, por paketa aktuale 30 ditore me njësitë e mbetura do të anullohet.
  • Me anullimin e paketës 30 ditore, ju nuk do të mund të përdorni njësitë e saj apo të kërkoni kthimin e shumës së shpenzuar për blerjen e saj.
  • Vlefshmëria do të jetë sipas paketës së re 30 ditore.
  • Ju mund të blini një paketë të re 10 ditore edhe nëse nuk ka kaluar afati i skadencës, por keni përfunduar të gjithë elementet e paketës 30 ditore
 • Vodafone Smart
  • 3000 Minuta Kombëtare
  • 1500 SMS Kombëtare
  • 21 GB Internet
  Më shumë Mbyll
 • Të lutem prit