20 Minuta Ndërkombëtare | 500 Lekë

20 Minuta Ndërkombëtare | 500 Lekë

 • 20 Minuta Ndërkombëtare
  • 20 Minuta Ndërkombëtare
  Më shumë Mbyll
 • Detajet e paketës 

  • Oferta është e vlefshme për telefonatat drejt të gjitha rrjeteve në Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Kinë, Slloveni, Greqi, Itali, Francë, SHBA, Kanada, Mbretëri e Bashkuar, Gjermani, Turqi, Zvicer, Belgjikë, Hollandë, Spanjë, Maqedoni, Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Kroaci, Republikë Ceke, Danimarkë, Irlandë, Luksemburg, Hungari .
  • Ju nuk mund të blini paketën ndërkombëtare mujore me 10 minuta nëse keni aktive paketën ndërkombëtare mujore me 20 minuta dhe anasjelltas.
  • Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme për 30 ditë nga dita e aktivizimit.
  • Ju mund të blini një paketë të re ndërkombëtare vetëm nëse njësitë e paketës ndërkombëtare aktuale kanë përfunduar plotësisht ose afati i paketës aktuale ka përfunduar.
  • Koha fillestare e tarifimit është 60 + 60 sekonda.
  • Paketa është e vlefshme deri më 31 Janar 2020.
  • Çmimi i mësipërm përfshin TVSH.
 • 20 Minuta Ndërkombëtare
  • 20 Minuta Ndërkombëtare
  Më shumë Mbyll
 • Të lutem prit