Vodafone Loan Phone

Loan Phone

Nëse keni blerë telefon në dyqanet Vodafone dhe jeni ende brenda garancisë, në rast dëmtimi, ju pajisim me një telefon tjetër deri në momentin që telefoni juaj do të riparohet nga stafi jonë.

Sa kushton Loan Phone?

Shërbimi ofrohet pa pagesë në rast se jeni ende brenda afatit të garancisë së pajisjes.
 
Të lutem prit