SOS Credit Top Up

Si mund të marr kredit hua?

Në rast se krediti juaj nuk mjafton për të kryer një telefonatë, ju mund të provoni të kryeni një thirrje dhe të shtypni një buton çfarëdo për të marrë 300 Lekë hua.  

Pse nuk marr dot kredit hua?

Ju mund të merrni kredit hua vetëm nëse:                  

1) Nuk keni hua tjetër të papaguar. 
2) Keni bërë një rimbushje prej 1000 Lekësh brenda tre mujorit të fundit në rastin e një numri të ri.
3) Keni më pak kredit se sa ju nevojitet për kryerjen e një thirrje

Si mund ta shlyej huanë?

Për të shlyer kreditin e marrë hua, mjafton të kryeni një rimbushje apo të merrni një transfertë.  

Sa lekë paguaj kur shlyej huanë?

Ju merrni 300 lekë hua dhe në momentin e rimbushjes/ transfertës paguani 320 lekë. Pra, kosto është vetëm 20 lekë.
Të lutem prit