Check & Go

Vodafone Check & Go

Shërbimi Check & Go, përfshin një diagnostikim gjithë smartphone-ve dhe tabletave, mënyrë identifikohen dhe zgjidhen lehtësisht problemet.

Për tepër, kryhet një kontroll i gjendjes pajisjes mënyrë ju mund t’i shijoni funksionet e saj gjendjen mirë.

Shërbimet që ofrohen

Shërbimi Check & Go ofrohet ekskluzivisht nga Vodafone #Gigateam dhe përfshin një diagnostikim të të gjithë smartphone-ve dhe tabletave për të identifikuar problemet dhe për t’i zgjidhur ato në çast.

Zgjidhja e problemeve

Me Vodafone Check&Go, 90%* e problemeve të pajisjes zgjidhen në çast sepse diagnostikimi është identifikimi dhe zgjidhja e të gjitha problemeve të lidhura me software-t brenda pak minutash, pa pasur nevojë për ta dërguar pajisjen në një qendër riparimi!

Për 10% e mbetur, që ka të bëjë me problemet fizike të pajisjes dhe që nuk mund të zgjidhen përmes Vodafone Check&Go, pajisja duhet t’i jepet një riparuesi të autorizuar.

*Nuk përfshihen problemet fizike të pajisjes hardware.  Burimi: Market Insight

Vodafone Check-Go
Please wait