Konfigurime te internetit

Më poshtë gjeni 4 menutë kryesore të konfigurimit të shërbimit të internetit për sistemin android të modeleve të ndryshme (Samsung, LG, Sony, HTC etj). Një prej këtyre menuve duhet të gjendet në aparatin tuaj.

 

 

Menu 1

Menu 2

 • Shtypni butonin Menu
 • Përzgjidhni Settings
 • Përzgjidhni Mobile networks
 • Përzgjidhni Access point names
 • Shtypni ADD
 • Përzgjidhni Name
 • Shkruani Internet dhe zgjidhni Ok
 • Përzgjidhni APN
 • Shkruani vodafoneweb dhe zgjidhni Ok
 • Shtypni Shigjeten <- (kthehu mbrapa)
 • Këtu do to tju shfaqet profilin që sapo krijuat, dhe mjafton te përzgjidhni si profil aktiv
 • Shtypni butonin Menu
 • Përzgjidhni Settings
 • Përzgjidhni Mobile networks
 • Përzgjidhni Access point names
 • Shtypni ADD
 • Përzgjidhni Name
 • Shkruani Internet dhe zgjidhni Ok
 • Përzgjidhni APN
 • Shkruani vodafoneweb dhe zgjidhni Ok
 • Shtypni Shigjeten <- (kthehu mbrapa)
 • Këtu do to tju shfaqet profilin që sapo krijuat, dhe mjafton te përzgjidhni si profil aktiv

Menu 3

Menu 4

 • Shtypni butonin Menu
 • Përzgjidhni Settings
 • Përzgjidhni More networks
 • Përzgjidhni Mobile networks
 • Përzgjidhni Access point names
 • Shtypni Shenjen +
 • Përzgjidhni Name
 • Shkruani Internet dhe zgjidhni Ok
 • Përzgjidhni APN
 • Shkruani vodafoneweb dhe zgjidhni Ok
 • Shtypni Menu
 • Përzgjidhni Save
 • Këtu do to tju shfaqet profilin që sapo krijuat, dhe mjafton të
 • përzgjidhni si profil aktiv
 • Shtypni butonin Menu
 • Përzgjidhni Settings
 • Përzgjidhni More
 • Përzgjidhni Mobile networks
 • Përzgjidhni Access point names
 • Shtypni Menu
 • Përzgjidhni New APN
 • Përzgjidhni Name
 • Shkruani Internet dhe zgjidhni Ok
 • Përzgjidhni APN
 • Shkruani vodafoneweb dhe zgjidhni Ok
 • Shtypni Menu
 • Përzgjidhni Save
 • Përzgjidhni profilin Internet dhe shtypni Ok
 • Këtu do to tju shfaqet profilin që sapo krijuat, dhe mjafton te përzgjidhni si profil aktiv

Pasi keni ndjekur hapat e mësipërm mund të provoni të përdorni shërbimin e internetit në celularin tuaj.

Please wait