GigaNet

GIGANET - NETWORK NO.1 IN ALBANIA
It's a beat you can't stop following...
the one to become better…
Touching new heights...
Of growth...

Sharing thoughts and aspirations.
Because what unites us is greater than what separates us! And you have all the support to make this happen;
together we can become better.
With Vodafone GigaNet, everywhere and always!

Best in Test
Vodafone Albania i certifikuar si rrjeti më i mirë mobile për 6 vite nga kompania ndërkombëtare Umlaut, Shkurt 2023. Gjithashtu, bazuar në Treguesit Statistikor të AKEP, për Tremujorin II 2023, Vodafone ka numrin më të lartë të përdoruesve të aksesit broadband në rrjetet 3G/4G. 
Best in Fixed: Vodafone Albania është vlerësuar me rezultatin më të lartë të përgjithshëm të besueshmërisë të rrjetit fiks referuar matjeve në shkallë vendi, bazuar në Raportin e Auditit për Rrjetin Fiks në Shqipëri për vitin 2023 nga Umlaut.
 
Please wait