5G Ready

 Çfarë është teknologjia 5G? 

Qëllimi i kësaj video është informimi i publikut mbi avantazhet e teknologjisë së ardhshme 5G.

Vodafone brings the first 5G experience in Albania

Të lutem prit