Përse duhet të zgjedh Vodafone Born Free?

 • internet
  Transfer up to 2GB internet per month for free
 • market_icn_Charity_Giving
  50% more VCoins in Vodafone More
 • main_icn_Mobile
  More control over your expenses through My Vodafone App
 • my-vodafone
  Activate Add-ons anytime in My Vodafone App
 • network-signal
  Freedom of communication 
 • rank-virtuoso
  Unlimited music with Tidal

FAQ's

Çfarë është Born Free? 

Born Free është plani më I ri tarifor me paspagesë I cili I dedikohet të rinjve dhe  vjen ekskluzivisht për klientët Vodafone Juth.

Kush mund të përfitoj?

Born Free I dedikohet të gjithë klientëve Juth,dhe si I tillë mund të përfitohet nga cdo I ri nën 26 vjec I cili ka të shkarkuar aplikacionin Juth në celularin e tij. 

Si mund të aktivizoj Born Free?

Sigurohuni të keni shkarkuar aplikacionin Juth dhe më tej mund të paraqiteni në dyqanin me të afert Vodafone,të vizitoni My Vodafone App ose duke kontaktuar shërbimin e klientit në numrin 140.

Ku mund të shikoj çfarë përmban plani im tarifor si dhe ku e verifikoj balancën?

Për të marrë informacion  mbi konsumin e përfitimeve të planit dërgo një SMS me tekst bosh në numrin 131 ose direkt në Aplikacionin My Vodafone/Juth App.

Pas përfudimit të kontratës e përfitoj më këtë ofertë?

Kjo ofertë vlen  deri në përfundim të afatit të rënë dakort por  nuk keni pse shqetësoheni. Vodafone do t’ju informoj për çdo ndryshim paspërfundimit të kohëzgjatjes së kontratës.

Nëse dua të shkëpus kontratën kam penalitete?

Në rastin e terminimit të parakohshëm të kontratës do të aplikohet penalitet me vlerën 5,000 lekë i llogaritur në mënyrë proporcionale me muajt e mbetur të kontratës.
Të lutem prit