How can I transfer credit?

To transfer your credit towards another number, log in to My Vodafone app in the menu "Products&Services".

How much credit can I transfer by using Credit Transfer?

  • You may transfer from 100, 200, 500 to 1200 ALL.

  • You can not transfer more than 1200 ALL within 24 hours or more than 3000 ALL in 30 days.

I do not remember the Credit Transfer password. How can I retrieve it?

In such case we suggest you to use Credit Transfer service through My Vodafone as no password is required.

Can the personal code for Credit Transfer be barred, and if so how can I reset it?

You may reset the code by filling in the form or visit a Vodafone Shop with an identification document ( identity card or passport ).

Pse nuk transferoj dot lekë?

  • Nëse keni numër të ri, duhet fillimisht të shpenzoni 400 Lekë me telefonata dhe SMS me pagesë ( jo ofertë ), përpara se të mund ta përdorni shërbimin.
  • Mund të keni më pak se 100 Lekë në llogarinë  tuaj.
  • Mund të keni arritur limitin prej 1200 Lekë në ditë.
  • Mund të keni arritur limitin prej 3000 Lekë në muaj.

How much does a transfer cost?

This service is free of charge.
Please wait