Nëse keni grumbulluar pikët e nevojshme dhe dëshironi të përfitoni prej dhuratave të tjera duhet të telefononi ose të dërgoni sms me tekstin përkatës në numrin e shkurtër pa pagesë 130.

KUJDES!  Në momentin që aparati celular është zgjedhur nga ju, pikët korresponduese nuk mund të rikthehen.
Pas kërkesës, merrni me SMS një kod unik me të cilin së bashku dhe me një mjet identifikimi, mund të paraqiteni në dyqanin më të afërt VODAFONE për të porositur dhuratën.
Për të tërhequr aparatin celular duhet të paraqiteni në dyqanin ku keni dhënë porosinë brënda dy javëve .

Në momentin që ju keni përzgjedhur një nga dhuratat e Vodafone One, pikët korresponduese nuk mund të rikthehen .