Përdorëm këto vlera për të llogaritur të dhënat :

Mesatarisht një faqe interneti është 558 KB
Mesatarisht një aplikacion vlerësohet të jetë 13 MB
Mesatarisht një telefonatë në Skype nga telefoni konsumon 0.55MB/minute (70kbps)
Mesatarisht një Video Call në Skype konsumon 4MB/minute (500kbps)
Bit Rate mesatar për dëgjimin e radio online është 128kbps 128kbps
Video Streaming konsumon mesatarisht 5-12 MB/minutë , në varësi të cilësisë dhe kohëzgjatjes së videos. 5-12 MB/minutë
Skype call 0.6 MB/minutë

 

Sasia e internetit që ju duhet, ndryshon sipas pajisjes dhe varet nga aktiviteti që ju jeni duke bërë dhe kohëzgjatja e aktivitetit.

1MB = 1,024KB

1GB = 1,024MB

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo