Përdorëm këto vlera për të llogaritur të dhënat :

 

Foto në Facebook apo Instagram 5MB/foto
SD Video Streaming 2.5MB/minutë
HD Video Streaming 25MB/minutë
Skype call 0.6 MB/minutë
Viber call 0.3 MB/minutë
SMS në WhatsApp 10KB/SMS
Email pa attachment 20KB/Email
Browsing në Internet 1MB/Minutë

 

Sasia e internetit që ju duhet, ndryshon sipas pajisjes dhe varet nga aktiviteti që ju jeni duke bërë dhe kohëzgjatja e aktivitetit.

1MB = 1,024KB

1GB = 1,024MB

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo