Herën e parë pajisja duhet konfigurar nëpërmjet një kompjuteri personal. Në mënyrë automatike do të hapet ndërfaqja nga ku mund të bëni ndryshimin e passwordit të pajisjes (fjalëkalimi fillestar gjendet në manualin e udhëzimeve të produktit) si edhe vendosjen/ndryshimin/heqjen e PIN-it të kartës SIM.

Vendosja/heqja/ndryshimi i kartës SIM mund të bëhet edhe duke përdorur një aparat celular.

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo