Sasia e internetit që ju duhet ndryshon sipas pajisjes dhe varet nga aktiviteti që ju jeni duke bërë dhe kohëzgjatja. Kujtohuni që në qoftë se ju shkarkoni file të mëdha apo aplikacione kur nuk jeni i lidhur me Wi-Fi , ju mund të shpenzoni sasi të mëdha interneti.

Shembujt mëposhtë duhet të përdoren vetëm si reference:

500 MB = të vizitosh rreth 900 faqe interneti ose të shkarkosh rreth 100 këngë ose të shikosh/shkarkosh rreth 1 orë video ose bësh rreth 2 orë Skype Video call ose të bësh rreth 15 orë Skype Voice call të dëgjosh rreth 8 orë radio online të shkarkosh rreth 40 aplikacione
1GB= të vizitosh rreth 1800 faqe interneti ose të shkarkosh rreth 200 këngë ose të shikosh/shkarkosh rreth 2 orë video ose bësh rreth 4 orë Skype Video call ose të bësh rreth 30 orë Skype Voice call të dëgjosh rreth 16 orë radio online të shkarkosh rreth 75 aplikacione
2GB= të vizitosh rreth 3600 faqe interneti ose të shkarkosh rreth 400 këngë ose të shikosh/shkarkosh rreth 4 orë video ose bësh rreth 8 orë Skype Video call ose të bësh rreth 60 orë Skype Voice call të dëgjosh rreth 32 orë radio online të shkarkosh rreth 150 aplikacione

 

 

 

 

 

 


Si i llogaritëm të dhënat ?

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo