• Detaje mbi riblerjen e paketave javore

    •Ju do të mund të blini një paketë të re javore edhe pse paketa aktuale nuk ka skaduar apo nuk ka përfunduar krejtësisht.
    •Të gjithë përbërësit e paketës se re do të mbivendosen mbi atë aktuale dhe vlefshmëria do të jetë sipas paketës së re javore .
    •Mund të blini deri në 6 paketa javore në muaj duke telefonuar në numrin 131.
    •Një paketë e re 4 javore mund të blihet vetëm nëse paketa javore ka përfunduar plotësisht.