Fito 300 MB Internet në çdo pije Coca-Cola

Kur blini një shishe Coca Cola përfitoni menjëherë 300 MB Internet të vlefshme për 3 ditë.

Si të përfitoni 300 MB falas ?

Mjafton të kontrolloni kodin e saktë alfanumerik me 6 karaktere të gjetur nën tapë për shishet plastike 0.5L, nën etiketë për shishet e qelqit 0.25L dhe nën hapësen e kanaçes për paketimet 0.33L si edhe të dërgoni me SMS në numrin 50333 kodin i cili ndodhet në këto paketime promocionale.

Shënime:

  • Promocioni është i vlefshëm për produktet Coca-Cola; Coca-Cola Zero në shishe qelqi 0.25L, kanaçe 0.33L si edhe shishe plastike 0.5L.
  • Paketa me 300 MB Internet është e vlefshme për 3 ditë.
  • Ju mund të përfitoni deri në 6 bonuse përgjatë periudhës së promocionit.
  • Nëse përfitoni një bonus prej 300 MB dhe një ditë më pas sërish një bonus tjetër prej 300MB, bonusi i parë do të anullohet dhe data e vlefshmërisë do të shtyhet sipas bonusit të dytë.
  • Bonusi i përfituar do të konsumohet përpara paketave 4-javore dhe javore dhe pas paketës ditore nëse keni të aktivizuar një të tillë.
  • Kontrolli i balancës bëhet duke dërguar një SMS me text bosh tek 131, nëpërmjet aplikacionit My Vodafone ose nëpërmjet menusë #123#.
  • Tarifimi i internetit bëhet çdo 10 KB.
  • Bonusi nuk është i vlefshem në roaming.
  • Promocioni do të jetë i vlefshëm deri në 31 Dhjetor 2017.