Shkoni tek Start Menu, Computer dhe do të gjeni VMC Lite *9...
Klikoni me të djathtën e mausit dhe në vazhdim do të zgjidhni Setup_vmc_lite_exe dy herë.

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo