• RED Roaming

    Për planin tarifor RED Executive, nuk do të aplikohet tarifa ditore e lidhjes RED Roaming në rrjetet Europë për konsumin e minutave, SMS dhe 2GB internet. Pas konsumit të 2GB internet brenda muajit kalendarik, në RED Roaming Europë do të aplikohet tarifa ditore prej 500 Lekë me TVSH për përdorimin e internetit të planit planit tarifor.