Prepaid

Prepaid

Këtu gjen informacion për mënyrat e rimbushjes të numrit tënd me parapagesë dhe për listën analitike.

Postpaid

Postpaid

Këtu gjen informacion të detajuar për faturën online, tutorial për faturën fizike si edhe të gjitha mënyrat e pagesës së faturës të numrit tënd me kontratë.