• Me aktivizimin e njërës prej paketave 4 javore Club Superiore, Club Extra, Club Elite dhe Club GigaDepo, ju mund të aktivizoni paketat shtesë të internetit 2GB dhe 4GB, të vlefshme për 28 ditë.
  • Paketat shtesё tё internetit 2GB dhe 4GB kanё prioritet nё konsumim ndaj paketave 4 javore.
  • Nёqoftёse ju keni aktive njё paketё shtesё interneti , ju nuk mund tё aktivizoni njё paketё tjetёr shtesё interneti, pa konsumuar paketёn aktuale tё internetit.
  • Paketat shtesë do të mund të aktivizohen vetëm në rast se ju keni kredit mjaftueshëm. Në rast se keni të aktivizuar SOS Credit TopUp, sasia e rimbushjes për të aktivizuar një nga paketat duhet të jetë:

Paketa Shtesë e Internetit 2 GB => 470 lekë
Paketa Shtesë e Internetit 4 GB=> 670 lekë

  • Paketat janë të vlefshme deri më 28 Shkurt 2018
  • Këto paketa nuk mund të përdoren në Roaming