• Me aktivizimin e njërës prej paketave 30 ditore Vodafone Combo, Vodafone Combo Z,   Vodafone Silver dhe Vodafone Gold, ju mund të aktivizoni paketat shtesë të internetit 2GB dhe 4GB, të vlefshme për 30 ditë.
  • Paketat shtesë të internetit 2GB dhe 4GB kanë prioritet në konsumim ndaj paketave 30 ditore.
  • Nёqoftёse ju keni aktive njё paketё shtesё interneti , ju nuk mund tё aktivizoni njё paketё tjetёr shtesё interneti, pa konsumuar paketёn aktuale tё internetit.
  • Paketat shtesë do të mund të aktivizohen vetëm në rast se ju keni kredit mjaftueshëm. Në rast se keni të aktivizuar SOS Credit TopUp, sasia e rimbushjes për të aktivizuar një nga paketat duhet të jetë:

Paketa Shtesë e Internetit 2 GB => 470 lekë
Paketa Shtesë e Internetit 4 GB=> 670 lekë

  • Paketat janë të vlefshme deri ne 1 Shtator 2018.
  • Këto paketa nuk mund të përdoren në Roaming