• Me aktivizimin e njërës prej paketave javore të mësipërme, ju mund të aktivizoni paketën shtesë të internetit 300 MB për 100 lekë, e vlefshme për 7 ditë.  
  • Nёqoftёse ju keni aktive njё paketё javore dhe njё paketё shtesё interneti javore, ju nuk mund tё aktivizoni njё paketё tjetёr shtesё interneti, pa konsumuar paketёn aktuale tё internetit.
  • Paketa shtesë do të mund të aktivizohet vetëm në rast se ju keni kredit mjaftueshëm. Në rast se keni të aktivizuar SOS Credit TopUp, sasia e rimbushjes duhet të jetë 270 lekë.