• Pas konsumimit të minutave, SMS dhe MB ju do të tarifoheni me tarifat normale Vodafone Club.
 • Tarifimi do të jetë si mëposhtë:
 • 60+60 sekonda për thirrjet brenda rrjetit Vodafone dhe drejt destinacioneve kombëtare
 • Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiks dhe celularë.
 • Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 KB. Ju mund të blini deri në 6 paketa javore/muaj
 • Ju mund të blini një paketë të re javore edhe nëse paketa aktuale nuk ka përfunduar apo skaduar ende . Detaje mbi riblerjen e paketave javore.
 • Nëse keni një paketë javore të përfunduar, ju mund të blini një paketë 4 javore edhe nëse paketa javore aktuale nuk ka skaduar.
 • Nëse keni aktive edhe paketa shtesë interneti apo SMS, këto do të konsumohen përpara paketës javore.
 • Paketat Javore konsumohen të parat përveç rasteve kur keni të aktivizuar ofertën Vodafone Friends Club ose Paketat Ditore, Javore dhe Mujore të internetit.
 • Ju mund të kontrolloni njësitë e mbetura të paketës tuaj nëpërmjet:
 • SMS me tekst bosh në numrin 131
 • Menusë #123#
 • Aplikacionit My Vodafone
 • Nëse keni aktivizuar shërbimin SOS Credit Top Up, vlera që i detyroheni Vodafone do të zbritet nga rimbushja dhe më pas balanca e mbetur do të konsiderohet për aktivizimin e paketës.
 • Paketat janë të vlefshme për 7 ditë (168 orë).
 • Oferta është e vlefshme deri më 31 Maj 2018.
 • Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH.