Duke filluar nga data 30 Janar 2019 një paketë e re javore standarte do të ofrohet në treg e cila do të ketë një cmim 500 Lekë (me TVSH) dhe do të ofrojë 1GB internet, 300 minuta kombëtare, 3,000 SMS brenda rrjetit Vodafone, si dhe 30 SMS kombëtare e vlefshme për 7 ditë.