Paketat Vodafone Weekend dhe Vodafone 4Weekends janë të vlefshme për klientët me parapagesë dhe ata me kontratë.