Duke filluar nga data 30 Janar 2019, paketa ditore standarte do të ndryshojë dhe do të ketë një çmim 150 Lekë (me TVSH) duke ofruar 150 MB internet, 150 minuta kombëtare, si dhe 150 SMS brenda rrjetit Vodafone të vlefshme për 24 orë.