• Paketa ditore është e vlefshme 24 orë nga momenti i aktivizimit.
 • Ju mund të blini një paketë të re ditore sa herë të dëshironi, edhe nëse njësitë e paketës aktuale nuk kanë përfunduar ende. Detaje mbi riblerjen e paketës ditore.
 • Në rastet kur keni edhe një paketë tjetër aktive javore apo 4 javore, njësitë e paketës ditore konsumohen gjithmonë të parat.
 • Ju mund të kontrolloni njësitë e mbetura të paketës tuaj nëpërmjet:
  • SMS me tekst bosh në numrin 131
  • Menusë #123#
  • Aplikacionit My Vodafone
 • Nëse keni aktivizuar shërbimin SOS Credit Top Up, vlera që i detyroheni Vodafone do të zbritet nga rimbushja dhe më pas balanca e mbetur do të konsiderohet për aktivizimin e paketës.
 • Koha fillestare e tarifimit është 60+60 sekonda për thirrjet brenda rrjetit Vodafone dhe drejt destinacioneve kombëtare.
 • Me konsumimin e minutave brenda paketës, ju do të tarifoheni me cmimet standarte të Vodafone Club nëqoftëse nuk keni ndonjë paketë tjetër aktive.
 • Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiks dhe celularë.
 • Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 KB.
 • Çmimi i mësipërm përfshin TVSH.
 • Kjo ofertë është e vlefshme deri më 31 Maj 2018.