# 1 2 3 # callto

Akses i shpejtë në llogarinë tënde dhe shërbimet Vodafone

1 3 6 sms
SMS me text "internet" për konfigurimin e internetit
1 4 2 callto

Rimbush një numër tjetër

1 4 7 callto

Transfero kredit në një llogari tjetër.

1 3 1 callto

Bli një paketë të re ose kontrollo balancën e një pakete aktive

1 4 1 sms

Kontrollo balancën e USB Vodafone me parapagesë

1 4 5 sms

Info mbi llogarinë me kontratë ose kontrollo balancën e USB Vodafone me kontratë

1 3 3 callto

Ndrysho planin tarifor

1 3 0 callto

Kontrollo pikët Vodafone One

* 2 2 2 # sms

Facebook Fast Menu

1 4 4 sms

Vodafone Call me Back

1 3 5 sms

Sekretaria telefonike

1 3 8 sms

Aktivizo shërbimin e thirrjeve të humbura

1 4 0 callto

Kujdesi i klientit për numrat me parapagesë

1 4 9 callto

Kujdesi i klientit për numrat me kontratë

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo