Për herë të parë, zgjidhja më e re për biznesin tuaj , Office 365 nga Vodafone. Për të punuar të dhënat nga çdo pajisje kudo dhe kurdo, bashkëpunim në kohë reale dhe hapësire pafund për dokumentat tuaja.
Pavarësisht nësë punoni nga zyra apo jeni në lëvizje, ju do të keni akses të shpejtë dhe të sigurtë në shërbimin e email-it dhe kalendarit, aplikacionet e paketës Office, mesazheve të çastit (IM), video konferencës dhe hapësires Cloud për ruajtjen e dokumentave.

Avantazhet e Microsoft Office 365

  • Versionet më të fundit e aplikacioneve
  • Paketa Office e instalueshme deri në 5 PCs, 5 Tableta , 5 Smartphone si edhe versionet online të tyre
  • Skype for Business për të realizuar video konferenca me partnerët e biznesit apo dërgimin e mesazheve të çastit me kolegët tuaj
  • Sharepoint Online për të ndërtuar intranetin dhe automatizimin e proçeseve të brendshme
  • Ruajtje e sigurt e të dhënave sensitive duke bërë fshirjen e plotë të telefonit me anë të Mobile Device Managemet

Më shumë rreth Office 365 

Office 365 nga Vodafone